MR.K手工銀飾
   0

沒有太多的想法.沒有過多的裝飾.只有一個人一隻鉅弓.沒有過多的花俏裝飾 也沒有太多的設備.一個人自己做.隨處找靈感. 喜歡我產品的客人就歡迎光臨.不喜歡的就只能謝謝指教 目前創作以項鍊手鍊為主.特別以古老英文字母為主.喜歡 它自然的美與線條感

( 繼續閱讀 )

新館開幕

  0 20% off  NT$ 1600

MR.K手工銀飾

古老英文字母H

....(繼續閱讀)

  0 20% off  NT$ 1600

MR.K手工銀飾

古老英文字母 L

....(繼續閱讀)

  0 20% off  NT$ 1600

MR.K手工銀飾

古老英文字母 K

....(繼續閱讀)

  0 20% off  NT$ 1600

MR.K手工銀飾

古老英文字母 J

....(繼續閱讀)

  0 20% off  NT$ 1600

MR.K手工銀飾

古老英文字母 I

....(繼續閱讀)

  0 20% off  NT$ 1000

MR.K手工銀飾

十字架愛心手鍊

....(繼續閱讀)

  0 20% off  NT$ 800

MR.K手工銀飾

可愛猴子項鍊

....(繼續閱讀)

  0 20% off  NT$ 1600

MR.K手工銀飾

古老英文字母G

....(繼續閱讀)

  0 20% off  NT$ 1600

MR.K手工銀飾

古老英文字母F

....(繼續閱讀)

  0 20% off  NT$ 1600

MR.K手工銀飾

古老英文字母E

....(繼續閱讀)

  0 20% off  NT$ 1600

MR.K手工銀飾

古老英文字型D

....(繼續閱讀)

  0 20% off  NT$ 1600

MR.K手工銀飾

古老英文字型C

....(繼續閱讀)

  0 20% off  NT$ 1600

MR.K手工銀飾

古老英文字型B

....(繼續閱讀)

  0 20% off  NT$ 1600

MR.K手工銀飾

古老英文字型A

....(繼續閱讀)