STACIA JEWELRY
   2

STACIA源自古希臘文ANASTASIA, 有著『光明、重生』之意。 / 將生活轉淚的點滴淬煉, 並以金工的技藝封存,化作信念。 / 期許戴著它的您, 更優雅且自信地步入人生中的每一階段, 讓您,在您的領域都能成為最好,且最亮眼的。

( 繼續閱讀 )

  0  NT$ 3580

STACIA JEWELRY

幾何-橢圓耳環

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 4380

STACIA JEWELRY

珍珠母貝流蘇耳環

....(繼續閱讀)

  1  NT$ 3280

STACIA JEWELRY

湖之鏡-珍珠戒指

....(繼續閱讀)

  1  NT$ 2880

STACIA JEWELRY

湖之鏡-垂墜耳環

....(繼續閱讀)

  1  NT$ 2580

STACIA JEWELRY

湖之鏡-項鍊

....(繼續閱讀)

  2  NT$ 2580

STACIA JEWELRY

湖之鏡-手鍊

....(繼續閱讀)

  1  NT$ 2580

STACIA JEWELRY

EYE自己系列-頸鍊

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 2150

STACIA JEWELRY

湖之鏡-皮繩項鍊

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 3280

STACIA JEWELRY

EYE自己系列-項鍊

....(繼續閱讀)

  1  NT$ 2680

STACIA JEWELRY

EYE自己系列 -戒指(小)

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 3880

STACIA JEWELRY

EYE自己系列-耳環

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 2880

STACIA JEWELRY

EYE自己系列 -戒指

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 3280

STACIA JEWELRY

LUNA系列項鍊(大)

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 2880

STACIA JEWELRY

LUNA系列項鍊 (小)

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 6280

STACIA JEWELRY

LUNA系列戒指-K金

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 3880

STACIA JEWELRY

KNOT系列戒指

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 4280

STACIA JEWELRY

KNOT系列手環

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 1280

STACIA JEWELRY

簡約線條珍珠項鍊

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 1000

STACIA JEWELRY

經典天然珍珠耳環

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 3600

STACIA JEWELRY

多層次耳線型耳環

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 3600

STACIA JEWELRY

小窗花珍珠垂墜耳環

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 3600

STACIA JEWELRY

大窗花珍珠垂墜耳環

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 2880

STACIA JEWELRY

《深海寶藏 》- 項鍊

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 2880

STACIA JEWELRY

《深海寶藏 》- 手鍊

....(繼續閱讀)

  0  NT$ 2880

STACIA JEWELRY

《深海寶藏 》- 耳環

....(繼續閱讀)